Category Archives: МЕДИЦИНА

юридическа смяна на пола

За юридическа смяна на пола не може да се изисква операция

От транссексуалните не може да се изисква да претърпят операция за смяна на пола, за да им бъде призната такава юридически. Това постанови Върховният касационен съд (ВКС), но все пак подчертава, че трябва да е налице сериозно и осъзнато намерение за биологично потвърждаване на психичния

разтрогване на брака при заболявания

Разтрогване на брака при заболявания

Сключване, унищожаване и разтрогване на брака при заболявания Чл 15 СК – правни ограничения за встъпване в брак: 1 – да е налице пълно запрещение, или ако още не е налице такова, то лицето да страда от болест, основа за поставяне под запрещение. 2 –

Информирано съгласие на пациента

Информирано съгласие на пациента

Юридическото понятие информирано съгласие се използва в ЗЗ, като от чл 85, 86, 87 – са регламентирани предоставянето на информация, процедурата, вземането на съгласие при принципни хипотези при дееспособни и недееспособни лица. Понятието в цялата си съвкупност съдържа 5 елемента: – фактическо предоставяне на информация