Съсобственост – уредба и видове

Според чл.30 от ЗС правото на собственост може да принадлежи общо на две или повече лица. Субектите са същите, които са посочени в чл. 2 от ЗС. Със самото определение се вижда, че при съсобствеността не се говори за ново вещно право, а за право